КРИТИЧНИЙ ДИСКУРС АНАЛІЗ: ЯК ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ КОРПУСУ ТЕКСТІВ?

Автор(и)

  • Ольга Кочубейник Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

DOI:

https://doi.org/10.15330/ps.10.1.140-148

Ключові слова:

: тріангуляція, якісні методи, валідність, корпус, корпусна лінгвістика, репрезентативність.

Анотація

Нині в психології спостерігається тенденція до поширення зони застосування якісних методів дослідження, котрі звертаються до вивчення лінгвістичних репрезентацій соціальної реальності (нара­тивний аналіз, дискурсивний аналіз, конверсаційний аналіз та інші). Ці методи є, безсумнівно, ефек­тивним інструментом психологічних досліджень. Однак необхідним є чітке розуміння можливостей і обмежень використання цих методів. Статтю присвячено актуальній проблемі оцінювання репрезен­тативності корпусу текстів, що передбачає включення в нього необхідної і достатньої кількості текстів, яка забезпечить вирішення дослідницьких завдань. Поняття репрезентативності висвіт­люєть­ся під різними кутами зору, після чого робиться висновок, що особистість дослідника, який фор­мує корпус текстів, значною мірою впливає на його репрезентативність. Автор наголошує на немож­ливості складання корпусу текстів, вивільненого від настановлень дослідника, що його формував, і вказує на недоліки застосовуваних тактик контролю такого впливу. На основі теоретичного аналізу розкрито роль міждослідницької тріангуляції в забезпеченні репрезентативності корпусу текстів та підвищенні валідності результатів емпіричного дослідження. Авторка підкреслює, що міждослідницька тріангуляція дає можливість сформулювати концептуальні узагальнення на базі результатів, отри­маних різними експертами. Застосування такої тріангуляції як дослідницької тактики, необхідної для формування  корпусу текстів, відповідає загальним вимогам якісних досліджень. Наприкінці авторка формулює питання, які потребують подальшого дослідження в зазначеному напрямку.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-20

Номер

Розділ

Теоретичні студії актуальних персонологічних проблем