ДО ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЯКІСНИХ МЕТОДІВ У ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ (англ)

  • Євген Карпенко Vasyl Stefanyk PreCarpathian National University
  • Рафал Абрамцьов The Pedagogical University of Cracow named after the Commission of National Education
Ключові слова: методологія, психологія особистості, якісні методи (дослідження), валідність якісних досліджень, метамодерн

Анотація

У статті аргументовано історичне протистояння і взаємне доповнення якісних та кількісних методів у психології, відтак здійснено систематизацію важливих методологічних аспектів застосування якіс­них методів у психології особистості. До їх числа належать: обґрунтування якісних досліджень як найпридатнішої методології цілісного вивчення людини як особистості з позицій системного підходу; поєднання діагностики і психологічного впливу в процесі діалогічної взаємодії психолога-дослідника і психолога-практика (в одній особі) з клієнтом у процесі діалогічної взаємодії в психотехнічній ситуації; характерні особливості якісних досліджень (холізм, виявлення смислів та їх інтерпретацій, контекстуаль­ність, рефлексивність, інтерактивність, недирективність, індуктивний підхід до даних, ситуативність, увага до одиничних випадків тощо); види якісних досліджень – діагностичні, експлораційні, верифікаційні або експлораційно-верифікаційні – та варіантів їх поєднання; класифікація методологічних підходів, з яких випливає застосування тих чи тих якісних методів з огляду на їх філософські засади, мету, об’єкт до­слідження, принципи пізнання, техніки; методологічні принципи якісних досліджень – концептуальної чут­ливості, інтерпретативної реконструкції, рефлексивності; критерії валідності якісних методів з ура­хуванням етапу (рівневої структури) дослідження – планування і збору даних, їхнього аналізу, інтер­претації даних, їх презентації, етична валідність – та структури підсумкової наукової праці, підготовленої за результатами якісного дослідження (вимоги до вступу, оглядово-теоретичного розділу кваліфікаційної роботи, її емпіричної частини, висновків, додатків). Зроблено висновок про релевантність якісних досліджень сучасному етапу розвитку психології особистості епохи метамодерну.

Опубліковано
2020-02-20
Розділ
Теоретичні студії актуальних персонологічних проблем