ПОСТТРАВМАТИЧНЕ ЖИТТЄТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ: МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ І ВІДНОВЛЕННЯ

  • Тетяна Титаренко Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Ключові слова: психологічне здоров’я, життєтворення особистості, воєнна травма, особистісні ресурси, психосоціальна підтримка, якісні діагностичні методи, методики реабілітації.

Анотація

Представлено емпіричну верифікацію наступних аспектів теорії відновлення психологічного здоров’я особистості: діапазону психологічних наслідків впливу травми на особистість; способів розподілу ресурсів особистості у складних умовах; засобів та процедур визначення ефективності реабілітаційних впливів; перс­пектив забезпечення комплексної психосоціальної підтримки особистості. Апробовано комплекс ме­тодик, який використовувався колективом лабораторії соціальної психології особистості при дослідженні посттравматичного етапу життєтворення.

Показали свою ефективність наступні методи діагностики: методи опитування, глибинного та контекстуального інтерв’ю, створення автонаративу. Інтерпретація результатів, отриманих в резуль­та­ті використання якісних методів, здійснювалася за допомогою процедур контент-аналізу та аналізу твор­чих продуктів. Засвідчено інформативність методу інтерв’ю, завдяки якому вдалося виявити вплив трав­матичних життєвих обставин на способи організації життєтворення, зміни стилю життя, апробацію нових копінгів.

Доведено формувально-відновлювальний вплив методів соціально-психологічної реабілітації на осо­бис­тість. Здійснено перевірку ефективності реабілітаційних технологій з використанням методу феноме­нологічного аналізу індивідуальних та групових впливів та подальшим аналізом консультативних, психоте­рапевтичних і тренінгових текстів, що дало змогу з’ясувати феноменологію травматичного досвіду постра­ж­далих, зафіксувати наявність внутрішніх і зовнішніх ресурсів для відновлення їхнього психоло­гіч­ного здоров’я та  реконструювати ціннісно-смислові і праксеологічні контексти посттравматичного життєтворення.

Опубліковано
2020-02-20
Розділ
Прикладна психологія особистості: проблеми, здобутки, дискусії