АПРОБАЦІЯ МЕТОДИКИ БЕЗПЕРЕРВНОГО ВІДМІРЮВАННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ТЕПЕРІШНЬОГО (ЗА О. В. ПОЛУНІНИМ): ПІЛОТАЖНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

  • Олександр Савчин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

DOI:

https://doi.org/10.15330/ps.9.1.71-75

Ключові слова:

суб’єктивне теперішнє, порціювання досвіду, сегментування потоку свідомості, інтеграційне вікно, ієрархічна модель часового досвіду.

Анотація

У статті розглядається метод дослідження порціювання темпорального досвіду людини, зокрема феномену суб’єктивного теперішнього. Зосередження на феномені суб’єктивного теперішнього зумовлене тим, що це є єдиним безпосередньо даним досвідом, тоді як усі інші часові модуси є свого роду проекціями, якими наповнюється власне суб’єктивне теперішнє. Описано сучасні альтернативні підходи до суті фе­номену суб’єктивного теперішнього, окреслені фізикалістська та феноменологічна парадигми. Відпо­відно до цього для дослідження було обрано їх поєднання, зокрема за допомогою розробленого О. В. По­луніним методу безперервного відмірювання суб’єктивного теперішнього. На основі цього було реалізовано піло­тажне дослідження зі збором як числової емпірики, так і феноменологічних даних, а також зворот­ного зв’язку задля перевірки грамотності використання методики та означення потенційних місць для корективів та покращення. Завдяки проведеному пілотажному дослідженню зібрано дані щодо трива­лості суб’єктивного теперішнього та динаміки його зміни та зіставлено їх із результатами інших досліджень з використанням методики безперервного відмірювання. Іншим важливим джерелом даних було проведене опісля застосування методики інтерв’ю, на основі якого було окреслено феноменологічні характеристики межування суб’єктивних теперішніх як відображення порціювання досвіду особистості, зокрема щодо окреслення критерію межування суб’єктивних теперішніх, індивідуального феноменологічного досвіду при цьому та міри усвідомленості цього процесу. Здійснене пілотажне дослідження відкриває шлях до подаль­шого використання методики як у чистій, так і модифікованій формі відповідно до специфіки наступних досліджень суб’єктивного теперішнього.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-20

Номер

Розділ

Емпіричні дослідження у психології особистості