ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТОЛЕРАНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  • Світлана Яланська Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Анотація

У статті відмічено, що консолідація суспільства на суспільно-політичному, економічному і культурно-освітньому рівнях можлива на засадах толерантності, що базується на принципах миру, милосердя, взаєморозуміння та взаємодопомоги. Розкрито зміст, структуру, психологічні, організаційно-методичні умови, психолого-педагогічні та тренінгові засоби розвитку толерантності особистості у вищих та загальноосвітніх навчальних закладах. Представлено програму розвитку толерантності студентської, учнівської молоді розробленої в рамках Міжнародного наукового проекту за підтримки організації «Корпус Миру США в Україні» на тему: «Лідерство. Толерантність. Волонтерство». Програма забезпечує створення середовища, що сприяє розвитку особистісної відповідальності, емпатії, конструктивної взаємодії з оточуючими і природним середовищем.

The article reveals that consolidation of the society on social, political, economic, cultural and educational levels is only possible on the tolerance of background, which is based on the principles of peace, compassion, mutual understanding and support. The content, structure, psychological, organizational and methodological conditions, psychological, educational and training facilities of individual tolerance in higher and secondary educational institutions were considered. The program of the students tolerance development which was carried out as the International research project and supported by the organization "Peace Corps in Ukraine" on "Leadership. Tolerance. Volunteering " was presented in the article. It provides an environment that promotes personal responsibility, empathy, constructive interaction with others and the natural environment.

Розділ
Емпіричні дослідження у психології особистості