ПСИХОЛОГІЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ МІЖЕТНІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

  • Світлана Собкова Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

DOI:

https://doi.org/10.15330/ps.7.1.126-140

Анотація

Статтю присвячено аналізу результатів етнопсихологічного дослідження, яке стосується вивчення етнопсихологічних проблем в студентському середовищі. Обґрунтовано актуальність зазначених досліджень на сучасному етапі розвитку суспільства, яка обумовлена  вагомою роллю об’єктивної оцінки етнопсихологічних та соціокультурних особливостей міжгрупової взаємодіїі в сучасному поліетнічному студентському  середовищі. Здійснене співставлення психодіагностичних даних  студентів, які перебувають на різних етапах навчання в університеті. Отримані результати описані для студентів-українців і студентів-румунів (представників етнічних меншин) в етнічно однорідних та етнічно різнорідних групах.

The article deals with the analysis of the results of ethno-psychological research concerning the studies of ethno-psychological problems in the students' environment. The topicality of these studies in modern society caused by the significant role of an objective assessment of the ethno-psychological and socio-cultural peculiarities of  the inter-group interaction in modern multi-ethnic students’ environment is grounded. The psychodiagnostic data comparison of students being at different stages of studies at the university is made. The obtained results have been described for Ukrainian and Romanian students (the representatives of national minorities) in ethnically homogeneous and ethnically heterogeneous groups.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Емпіричні дослідження у психології особистості