ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ У ПРОГРАМУ АКТИВІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ОСІБ ІЗ НИЗЬКИМ ЕКОНОМІЧНИМ СТАТУСОМ

Автор(и)

  • Олександра Ніздрань Інститут соціальної і політичної психології НАПН України Тернопільська обласна комунальна клінічна психоневрологічна лікарня

DOI:

https://doi.org/10.15330/ps.7.1.141-150

Анотація

У статті показано  можливості активізації соціального капіталу осіб із низьким економічним статусом щодо підтримання їхнього психологічного здоров’я в умовах дефіцитарності інших ресурсів. Обґрунтовується соціально-психологічний вектор впровадження позитивної психотерапії як ресурсно-орієнтованого методу  у програму, спрямовану на створення умов для  підтримання психологічного здоров’я осіб із низьким економічним статусом шляхом активізації ресурсів соціального капіталу. Запропоновано два  варіанти програм активізації на основі авторської моделі соціального капіталу як чинника підтримання психологічного здоров’я осіб із низьким економічним статусом, напрацьованої у ході попереднього емпіричного дослідження. Представляються результати успішної апробації програм активізації соціального капіталу з урахуванням їх доступності до ресурсів приватної і публічної сфер, що проявилося в показниках особистісного зростання, позитивних стосунків з іншими, управління середовищем, цілей у житті, психологічного благополуччя, автономії.

This article provides a view on the possibilities of social capital activation for persons with low economic status as to maintaining their psychological health in conditions of other resources deficiency. Social-psychological vector of implementing positive psychotherapy, as a resource-oriented method, into the programme, aimed at creating the conditions for maintaining psychological health of persons with low economic status by means of social capital resources activation, is substantiated. Two variants of activation programmes based on authorial model of social capital as a factor of maintaining psychological health of persons with low economic status, developed in the course of preliminary empirical investigation, is suggested. Successful approbation results of social capital activation programmes taking into consideration their accessibility to the resources of private and public spheres, that revealed itself in the markers of personal growth, positive relationships with others, environment management, life goals, psychological well-being, autonomy are presented. 

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Емпіричні дослідження у психології особистості