СУБ’ЄКТНО-ВЧИНКОВИЙ ПІДХІД НА СЛУЖБІ У СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

  • Віталій Татенко Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Анотація

У статті порушено питання щодо актуальності застосування у соціальній психології cуб'єктно-вчинкового підходу. Здійснено спробу інтерпретації уявлень про об'єкт, предмет і методологію соціально-психологічного пізнання. Розглянуто проблемні моменти, пов'язані з використанням принципу суб'єктно-суб'єктної взаємодії та принципу спільного вчинку в дослідженні соціально-психологічного феномену соціалізації індивіда. Запропоновано суб'єктно-вчинковий варіант вирішення проблеми надіндивідуальних форм психічного життя.

The article raised the question of the relevance of use in social psychology subject-deed approach. It was attempted interpretation of representations of the object, subject and methodology of socio-psychological knowledge. It was considered the problematic aspects related to the use of the principle of subject-subject interaction and joint action principle in the study of social and psychological phenomenon of socialization of the individual. A subject-deed solution to the problem supra-individual forms of mental life.

Розділ
Персонологічні моделі та концепції