Онто- та соціогенез антиципації особистості в умовах життєвих змін

Ключові слова: особистість, онтогенез, соціогенез, життєва стратегія, життєві зміни, антиципація, розвиток антиципації

Анотація

Анотація. Мета дослідження полягає у тому, щоб виявити соціально-психологічну специфіку антиципації особистості в умовах життєвих змін в онто- та соціогенезі. Методи. У дослідженні засто­совано методи спостереження, бесіда, анкетування, стандартизовані та проєктивні методики психо­діагностики, за допомогою яких було визначено діагностичні маркери та результативно-змістовні особливості антиципації особистості у віковому і гендерному вимірах; здійснено соціально-психологічний аналіз життєвих стратегій та спрямованості модальності антиципації особистості в умовах змін; проведено диференціацію вибірки за показниками провідних конструктів та предикторів антиципації в умовах життєвих змін. Результати. Проведено диференційно-психологічний аналіз антиципації та життєвих стратегій особистості (емоційних, когнітивних, поведінкових). Показано, що взаємозвʼязкок антиципування і соціально-психологічних особливостей особистості підкорюється закономірностям, які залежать від віку, статі, рівня розвитку загальної антиципаційної спроможності і окремих її видів (просторової, часової, особистісно-ситуативної). При цьому, активний розвиток антиципації відбувається поетапно. Виявлено гендерні відмінності в змісті і структурі взаємозвʼязків різних видів антиципаційної спроможності з соціально-психологічними особливостями. У жінок взаємозв’язки антиципаційної спро­можності і соціально-психологічних особливостей більш численні й інтенсивні, у порівнянні з чоловіками. Встановлено взаємозв’язок між проявами антиципаційних здібностей на різних рівнях (особистісно-ситуативному, просторовому і хроноритмологічному) і ступенях розвитку компонентів соціальної зрілості особистості.

Біографія автора

Вадим Завацький , Східноукраїнcький національний університет ім. В. Даля

доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та соціології

Опубліковано
2021-06-30
Розділ
Статті