Соціально-психологічні чинники формування образу шлюбного партнера у юнацькому віці

Ключові слова: шлюбний партнер, образ, сімейні стосунки, гендерні стереотипи, батьківська сім'я

Анотація

Анотація. Метою дослідження є аналіз образу шлюбного партнера осіб старшого юнацького віку та соціально-психологічних чинників формування цього образу. Серед чинників автори статті виокремили особливості батьківської сім’ї, зокрема психологічний клімат, рівень контролю й конфліктності, гендерні стереотипи та соціальні очікування стосовно функціо­наль­но-рольових моделей подружньої сім’ї та подружнього партнера, характерологічні особливості.

Методи дослідження: теоретичні – аналіз і синтез наукової літератури, систематизація та уза­гальнення досліджень; емпіричні – психодіагностичне тестування, анкетування, якісний аналіз; мате­матичні методи інтерпретації – процентне співвідношення, шкалування, кореля­ційний аналіз.

Результати емпіричного дослідження показали, що для сучасної молоді створення власної сім’ї не є актуальним питанням. Більшість вважає за доцільне або одночасно будувати кар’єру і вступати у шлюб, або ж реалізувати себе у професійній сфері. Щодо віку вступу у шлюб, то цей чинник не відіграє вагомої ролі, усе залежатиме від рівня готовності до сімейного життя, адже є розуміння відповідальності за прийняте рішення. Мотивація вступу у шлюб є доволі різ­номанітною. Більшість опитаних респондентів вбачають у майбутньому партнерові та у сім’ї опору. Хоча зустрічається і неконструктивна мотивація, зокрема страх самотності та на­магання відповідати очікуванням найближчого оточення. Уявлення про виконання батьківських ролей та ролі «годувальника» сім’ї у більшості респондентів збігаються, а саме, обоє партнерів повинні брати активну участь у вихованні дітей та у матеріальному забезпеченні сім’ї.

Вагомим чинником формування образу шлюбного партнера є вплив засобів масової комунікації, зокрема, пропаганда певних образів та стандартів краси. Однак, більшість опитува­них досліджуваної вибірки не погодилися із твердженням, що було б добре, якщо б їхній партнер був схожий на модель з обкладинки журналу. Не менш важливим чинником для більшості рес­пондентів нашої вибірки (мешканці Івано-Франківської області) є віросповідання та вплив релігійних настанов, при цьому для дівчат вони виявилися хоч і не значно, але більш важливими.

На сьогодні, враховуючи обставини із пандемією, виник ще один чинник, який вплинув на формування образу подружнього партнера, – це карантинні заходи. Молоді люди вказали на необхідність володіння шлюбним партнером soft skills та використання цих важливих навичок не лише у професійній сфері, а й у сімейному житті.

До психологічних чинників формування образу шлюбного партнері відносяться риси характеру. Кореляційний аналіз даних показав, що опитувані віддають перевагу партнерам із схожими, однак менш вираженими рисами характеру, за виключенням підозрілості. Всі респонденти підозрілого типу вважають, що ідеальний подружній партнер повинен мати низький рівень підозрілості.

З’ясували, що вагомим соціально-психологічним чинником формування образу шлюбного партнера є батьківська сім’я, зокрема психологічний клімат, який відображає ступінь задово­лення стосунками у сім’ї. Результати показали, що чим вищий рівень контролю у батьківській сім’ї, тим більш залежного подружнього партнера уявлятиме респондент, чим більш конфліктна батьківська сім’я, тим більш агресивного та егоїстичного партнера обиратиме респондент.

Висновки. Таким чином, у статті висвітлено уявлення сучасних юнаків про шлюб та шлюбного партнера, здійснено кореляційний аналіз особистісних характеристик досліджуваної вибірки, характерис­тик ідеального образу Я шлюбного партнера та особливостей стосунків у батьківській сім’ї; виявлено нові критерії у виборі шлюбного партнера у зв’язку із перебуванням юнаків у ситуації вимушеної соціальної ізоляції.

Ключові слова: шлюбний партнер, образ, сімейні стосунки, гендерні стереотипи, батьківська сім’я.

Біографії авторів

Галина Федоришин, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат психологічних наук, доцент,

доцент кафедри соціальної психології

Прикарпатський національний

університет ім. Василя Стефаника

Романія Северин, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

магістр психології

Прикарпатський національний

університет ім. Василя Стефаника

Опубліковано
2021-06-30
Розділ
Статті