Копінг-стратегії поведінки як чинник формування психологічної готовності майбутніх офіцерів-психологів до військової служби

Автор(и)

  • Олександра Гринчук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0003-1874-2558

DOI:

https://doi.org/10.15330/ps.12.1.26-34

Ключові слова:

копінг-стратегії поведінки, напруженість копінгу, психологічна готовність, майбутні офіцери – психологи, мотиваційний комплекс, професійна діяльність

Анотація

Метою дослідження є вивчення копінг-стратегії поведінки особистості як чинника формування психологічної готовності майбутніх офіцерів-психологів до військової служби. Дослідження проведено в руслі інтегративного підходу, згідно з яким автор виокремлює ключові критерії: особистісну (психологічну, мотиваційну, когнітивну, моральну, емоційно-вольову), функціональну (креативну, комунікативну, операційну, оцінювальну) та спеціальну (командирську, військову, синергетичну) психологічну
готовність до військової служби.
Методи дослідження: теоретичні – аналіз і синтез наукової літератури, систематизація та узагальнення досліджень; емпіричні – психодіагностичне тестування, якісний аналіз; математичні методи інтерпретації – процентне співвідношення, кореляційний аналіз.
Результати емпіричного дослідження показали, що: більш як третині респондентів притаманний низький рівень психологічної готовності до військової служби, низький рівень розвитку лідерських здібностей, низький рівень готовності до ризику та зовнішня негативна мотивація. Майбутні офіцери-психологи схильні обирати такі копінг-стратегії: позитивна переоцінка, планування вирішення проблеми, прийняття відповідальності, пошук соціальної підтримки.
Позитивний вплив на формування психологічної готовності майбутніх офіцерів-психологів до військової служби справляють, в основному, такі копінг-стратегії як планування вирішення проблеми, самоконтроль (в аспекті особистісного та спеціального компонентів готовності) і, частково, пошук соціальної підтримки (в аспекті функціональної готовності), а схильність наших респондентів до застосування таких копінг-стратегій як втеча-уникнення та дистанціювання негативно впливає на формування
психологічної готовності майбутніх офіцерів-психологів до військової служби.
Виявлена негативна та позитивна кореляція показників психологічної готовності до військової діяльності із застосуванням майбутніми офіцерами-психологами конструктивних та не конструктивних копінг-стратегій.
Висновки. Таким чином, у статті висвітлено проблему копінг-стратегій поведінки як чинника формування психологічної готовності майбутніх офіцерів-психологів до військової служби. Здійснено кореляційний аналіз копінг-стратегій поведінки та рівня готовності до військової служби, копінг-стратегій та лідерських здібностей, схильності до ризику, особливостей мотивації та показників особистісних властивостей

Біографія автора

Олександра Гринчук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидатка психологічних наук, доцентка,
доцентка кафедри соціальної психології,

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-28

Номер

Розділ

Статті