Психологічна безпека особистості в освітньому середовищі у форматі її психічного здоров’я

Ключові слова: психологічна безпека, освітнє середовище, психічне здоров’я, критерії психічного здоров'я

Анотація

Зміст статті сфокусовано на проблемі психологічної безпеки особистості в освітньому середовищі через призму її психічного здоров’я. Авторка розкриває значення соціального аспекту у процесі формування особистості, зосереджується на освітньому середовищі як такому, де відбувається формування молодої особистості, показує вплив безпечного освітнього середовища на психічне здоров’я людини. Метою статті є розкриття сутності психологічної безпеки людини в середовищі освіти через призму її психічного здоров’я. У статті використані методи: теоретичні: аналіз і синтез, абстрагування й ідеалізація, індукція і дедукція, аналогія, порівняння, зіставлення; термінологічний аналіз (для визначення і конкретизації базових понять дослідження); прогностичний аналіз (для виявлення перспектив розвитку); метод конкретизації й систематизації теоретичних знань у процесі вирішення завдань дослідження. Отримані результати сприяють кращому розумінню потреби створення безпечного освітнього середовища, а реалізувати це стане можливим завдяки наповненості його технологіями та програмами, що приберуть психологічне насилля під час педагогічної взаємодії поміж учасниками освітнього процесу. Автори стверджують, що психічне здоров’я слід розглядати, відштовхуючись не від відсутності психічних відхилень, а, власне, через наявність відповідних складових. Також вона виокремлює деяку сукупність показників психічного здоров’я, таких як самоставлення, самоактуалізація, гармонійність особистісних властивостей, загальний стан емоційної сфери та комунікацій. Найінформативнішими індикаторами щодо психічного здоров’я західні сучасні науковці вважають самоповагу та міру вираженості тривоги. Аналіз поглядів вчених щодо питання психічного здоров’я в навчальному середовищі дав змогу трактувати його через тісний взаємозв’язок з відповідною його умовою – безпеки в освітньому середовищі. Вона відображається в характеристиках захищеності її учасників, що в подальшому виявляється у відповідних позитивних показниках психічного здоров’я. Підвищення рівня психологічної безпеки сприяє особистісному розвитку та в цілому гармонії у сфері психічного здоров’я. Авторка окреслює перспективи свого дослідження, зокрема вказує на можливість дослідження діагностичних засобів щодо надання відповідної оцінки стану психологічної безпеки в освітньому середовищі як з метою створення відповідних психотехнологій, так і з метою моніторингу. 

Біографії авторів

Зоряна Ковальчук, Львівський державний університет

докторка психологічних наук, професорка,
завідувачка кафедри теоретичної психології
Інституту управління, психології та безпеки

Любомира Пілецька, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

докторка психологічних наук, професорка,
завідувачка кафедри соціальної психології,

Опубліковано
2022-08-28
Розділ
Статті