Толерантність до невизначеності як професійна компетентність психолога

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15330/ps.12.1.73-79

Ключові слова:

невизначеність, ситуація невизначеності, толерантність до невизначеності, інтолерантність, прийняття рішення, ризик, компетентність

Анотація

Метою дослідження є теоретичний аналіз феномену толерантності до невизначеності
в контексті фахових (спеціальних) компетенцій психолога.
Методи дослідження: теоретичні – аналіз і синтез наукової літератури, систематизація та узагальнення досліджень; емпіричні – опитування, якісний аналіз; математичні методи інтерпретації – процентне співвідношення.
Результати дослідження: здійснено теоретико-методологічний аналіз понять «невизначеність»,
«толерантність до невизначеності», «інтолерантність до невизначеності», «ризик», «прийняття рішення»,
«компетентність».
Невизначеність пов’язана із дефіцитом інформації або суперечливістю ситуації. Фахівці з управління масовими настроями, масмедіа використовують ситуацію невизначеності для управління настроями
спільнот від ейфорії до масової паніки. Мінливість світу, військові, економічні загрози вимагають від
особистості уміння гнучко реагувати в ситуаціях повної невизначеності. В таких умовах толерантність до
невизначеності або двозначності постає важливим фактором адаптації особистості, і навіть більше – її
виживання, а у професійній діяльності – запорукою успіху.
Толерантність до невизначеності є одним із психологічних феноменів, що трактується вченими як
особистісна риса, когнітивна характеристика, аттитюд або як здатність особистості, що у поєднанні з
іншими, такими як, наприклад, здатність до цілепокладання й прогнозування, прийняття рішень і самоконтролю, уміння аналізувати суперечності й формулювати декілька гіпотез перш ніж оцінити їх
ефективність, вирішувати дилеми, готовність до здійснення вибору, здатність витримувати напруження
кризових, проблемних ситуацій і здатність знімати напруження невизначеності – саморегуляція, уміння
управління ризиками, дозволяє успішно функціонувати у непередбачуваному просторі сучасного світу.
Висновки. Невизначеність є невід’ємною характеристикою сучасної дійсності в цілому і багатьох
професійних ситуацій в роботі психолога зокрема. Здатність фахівця створювати новий продукт, успішно
функціонувати й виконувати поставлені завдання в умовах постійних змін і невизначеності сьогодні є однією
з найважливіших компетентностей. Вважаємо, що сформованість особистісних характеристик та
здатностей подолання ситуацій невизначеності має бути одним із програмових результатів у професійній
підготовці психологів.

Біографія автора

Галина Федоришин, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидатка психологічних наук, доцентка,
доцентка кафедри соціальної психології

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-28

Номер

Розділ

Статті