Редакційний штат

Головна редакційна колегія

Г о л о в н і  р е д а к т о р и 

БУДНИК Олена, професор кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", доктор педагогічних наук, професор (Україна)

ЗУБ'ЯК Роман, кандидат педагогічних наук, ректор  Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Україна)

Редакційна колегія

МИХАЙЛИШИН Галина, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", доктор філософських наук, професор (Україна)

СМОЛІНСЬКА Олеся, завідувач кафедри філософії та педагогіки Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, доктор педагогічних наук, професор (Україна)

ПАПАЄВРІПІДОУ Маріос, кафедра природничих наук, Кіпрський університет, доктор наук (Республіка Кіпр)

ЛІСНІК Антон, завідувач кафедри менеджменту, Католицький університет в Ruzomberok, доктор наук, доцент (Словацька Республіка)

ДЗЯБЕНКО Ольга, проектний менеджер, навчальна лабораторія Деусто, інженерний факультет, Університет Деусто (Іспанія) 

ЯРОШ Марія, доктор у галузі вищої освіти, Тюнінг академія, Університет Деусто (Іспанія) ВАСЯНОВИЧ Григорій, професор кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, доктор педагогічних наук, професор (Україна)

КРИШТАНОВИЧ Мирослав, професор, доктор наук з державного управління, доцент кафедри педагогіки і соціального управління Інституту права та психології Національного університету "Львівська політехніка"; професор Державної Вищої Професійної школи в Хелмі, доктор педагогічних наук (Республіка Польща)

НІКОЛАЄСКУ Інна, в. о. завідувача кафедри дошкільної освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук, доцент 

МАРИНОВСЬКА Оксана, професор кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, доцент (Україна)

МАЗУР Піотр, завідувач кафедри педагогіки, професор Державної Вищої Професійної школи в Хелмі, доктор педагогічних наук (Республіка Польща)

НАГАЧЕВСЬКА Зіновія, професор кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", доктор педагогічних наук, доцент (Україна)

САЙДАК-БУРСКА Анна, завідувач кафедри шкільної педагогіки та академічної дидактики Ягеллонського університету, доктор педагогічних наук, професор (Республіка Польща)

ЛУЦАН Надія, завідувач кафедри фахових методик і технологій початкової освіти ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", доктор педагогічних наук, професор (Україна)

ВИРОСТКЄВІЧ Міхель, професор Люблінського Католицького Університету Івана Павла II, доктор наук, богослов, еколог, експерт у галузі засобів масової інформації, професор (Республіка  Польща)

ОЛІЯР Марія,  завідувач кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", доктор педагогічних наук, доцент (Україна)

СУШЕНЦЕВА Лілія, завідувач кафедри психології і педагогіки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор педагогічних наук, доцент (Україна)

ВИСОЧАН Леся, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", кандидат педагогічних наук, доцент (Україна)

ЧЕРВІНСЬКА Інна,  доцент кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", кандидат педагогічних наук, доцент (Україна)

БАСАРАБ Володимир, викладач кафедри професійної освіти та інноваційних технологій ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", кандидат педагогічних наук (Україна)