ПРОФІЛАКТИКА СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

  • M. Дікал Буковинський державний медичний університет
  • O. Чернюх Буковинський державний медичний університет
Ключові слова: синдром емоційного вигорання, викладач вищого навчального медичного закладу, профілактика стресу

Анотація

Синдром емоційного вигорання – це стан, що проявляється психоемоційним, розумовим та фізичним виснаженням, яке призводить до паралічу наших сил, почуттів і супроводжується втратою радості та задоволення від життя у відповідь на довготривалий вплив стресових та психотравмувальних факторів. Саме тому вивчення особливостей розвитку та шляхів профілактики потребує системногопідходу, використання різноманітних методів, а також розроблення сучасних технологій для збереження психологічного здоров’я серед викладачів вищих навчальних закладів та є актуальним питанням сьогодення. У роботі проведено вивчення особливостей розвитку та профілактики синдрому емоційного вигорання у викладачів теоретичних кафедр вищого державного навчального медичного закладу України“Буковинський державний медичний університет”. Для діагностики рівня емоційного вигорання використали адаптовану методику В.В. Бойко, за якою встановили, що симптоми емоційного вигорання розвиваються у 44% викладачів. У яких відмічається наявність психoсoматичних і психовегетативних пoрушень та розвиток таких симптомів, як емоційно-моральна дезорієнтація, що проявляється неконтрольованим впливом настрою на стосунки з оточуючими та розвитком байдужості у спілкуванні з колегами. Також спостерігається формування симптому розширення сфери економії емоцій, для якої
характерні емоційна замкненість, відчуження, бажання згорнути будь-які комунікації та симптом редукції навчальних обов’язків, що проявляються у прагненні якомога менше часу витрачати на виконання професійних обов’язків. Для профілактики виникнення цього синдрому можливо використовувати різноманітні методи гармонізації психічного та фізичного здоров’я, шляхом впливу на фізичний, емоційний стан та вплив на думки й зміну світогляду.
Ключові слова: синдром емоційного вигорання, викладач вищого навчального медичного закладу,
профілактика стресу

Посилання

1. Волошко ЛБ, Лапенко ТГ. Особливості професійного вигорання викладача вищого навчального
закладу. Матеріали VІІІ Международной научно-практической интернет конференции “Альянс наук:
учёный-ученому” (28–29 марта, 2013 года). Режим доступу: http://www.confcontact.com/2013-alyansnauk/pe5_voloshko.htm.
2. Maslach C, Leiter MP. Understanding the burnout experience: recent research and its implications for
psychiatry. World Psychiatry. 2016. 15(2): 103-111.
3. Кошечко Н. Профілактика синдрому “емоційного професійного вигорання” викладача ВНЗ. Педагогіка. 2016. 1(3) : 21-28.
4. Боярчук ОД. Біохімія стресу: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Держ. закл. “Луган. нац. ун-т
імені Тараса Шевченка”. Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. 177 с
5. Березовська ЛІ. Професійне вигоряння працівників сучасних освітніх організацій. Науковий вісник
Мукачівського державного університету. 2015. № 1 (1): 130-135.
6. Бойко ВВ. Энергия эмоций. 2-е изд., доп. и перераб. СПб.: Питер, 2004. 474 с.
7. Kumar S, Sinha P, Dutu G. Being satisfied at work does affect burnout among psychiatrists: A national
follow-up study. Int. J. Soc. Psychiatry. 2013. № 59: 460-467. doi: 10.1177/0020764012440675.
8. Rothenberger DA. Physician Burnout and Well-Being: A Systematic Review and Framework for Action. Dis
Colon Rectum. 2017. № 60 (6): 567-76.
9. Drummond D. Physician Burnout: Its Origin, Symptoms, and Five Main Causes. Fam Pract Manag. 2015.
№ 22(5): 42-7.
10. Wiederhold BK, Cipresso P, Pizzioli D, Wiederhold M, Riva G. Intervention for physician burnout: A
systematic review. Open Med. 2018. № 13(1): 253-63.
11. Williams D, Tricomi G, Gupta J, Janise A. Efficacy of Burnout Interventions in the Medical Education
Pipeline. Acad Psychiatry. 2015. № 39 (1): 47-54.
Опубліковано
2020-01-01
Номер
Розділ
Articles