ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНІ ПІДХОДИ У ВІДНОВЛЕННІ НАВИКІВ САМООБСЛУГОВУВАННЯ ОСІБ З НАСЛІДКАМИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ІНСУЛЬТУ

  • Н. Позмогова Запорізький національний університет
  • Н. Богдановська Запорізький національний університет
Ключові слова: реабілітація, ерготерапія, якість життя,, фізичний компонент здоров’я, психічний компонент здоров’я

Анотація

Метою дослідження є оцінка ефективності комплексних засобів ерготерапевтичного втручання
із додатковим застосуванням когнітивно-моторної терапії у вигляді дзеркальної терапії та елементів
методу Перфетті у хворих в ранньому відновлювальному періоді ішемічного інсульту. Для реалізації
мети використані метод аналізу та узагальнення літературних джерел, функціональні тести – тест
для руки Френчай, “шкала функціональної незалежності FIM”, опитувальник “SF-36” для оцінки якості життя, методи математичної статистики. Дослідження проводилося у хворих віком від 50–74 років з наслідками інсульту у ранньому відновлювальному періоді на базі міського центру комплексної реабілітації людей з інвалідністю на протязі 2-х місяців. Отримані в результаті дослідження дані свідчать про покращення рухової функції верхньої кінцівки, функціональної незалежності та якості життя хворих (р < 0,05). Додаткове застосування дзеркальної терапії та елементів методу Перфетті підвищує ефективність комплексної програми ерготерапевтичного втручання у хворих з наслідками інсульту у ранньому відновлювальному періоді.
Ключові слова: реабілітація, ерготерапія, якість життя, фізичний компонент здоров’я, психічний компонент здоров’я.

Посилання

1. Белова ЮА, Чуксина ЮЮ, Шевелев СВ. Уровень эндотелиальных прогениторных клеток у больных с
ишемическим инсультом и эффективность реабилитации. Альманах клинической медицины. 2015;
39: 45-50.
2. Ковальчук РB, Богатырева МД, Миуллин ТИ. Современные аспекты реабилитации больных,
перенесших инсульт. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2014; 6: 101-105.
3. Здесенко ІВ. Реабілітація хворих з постінсультними когнітивними та депресивними I VВсеукраїнський форум нейрореабілітації та медико-соціальної експертизи: матеріали наук.-практ. конф. Львів:
Літограф. 2016: 47.
4. Стасенко Т. Інсульт. Нечесні перегони: біжимо від нього щосили, а він у лідерах. Український медичний часопис. URL: https://www.umj.com.ua/article/133184/insult-nechesni-рeregoni-вizhimo-vid-nogoshhosili-a-vin-u-liderah. (дата звернення 25. 10. 2018).
5. Стасенко ТІ. Сучасні стандарти фізичної реабілітаційної медицини. Український медичний часопис. 2017; 10. URL:https://www.umj.com.ua/article/115246/suchasni-standarti-fizichnoyi-reabilitatsijnoyimeditsini). (дата звернення 21. 10. 2018).
6. Дарибаев ЖР, Шакенов МЖ, Алтынбекова АТ, Искулова АЕ, Атабаева ГЕ, Турдымуратова ББ,
Набина РЕ. Применение элементов метода Перфетти для улучшения когнитивно-моторных функций
у детей в условиях национального центра детской реабилитации. Научно-практический журнал
“Вопросы реабилитологии”. 2017; 22 (3): 7-12.
7. Barrera M, Atenafu E, Hancock K. Longitudinal health-related quality of life outcomes and related factors
after pediatric SCT. Bone Marrow Transplant. 2012; 44(4): 249-256.
8. The Perfetti method, a novel Virtual Fine Motor Rehabilitation system for Chronic Acquired Brain Injury.
Available from: URL: https://www.researchgate.net/publication/261525694_The_Perfetti_method_a_novel_
Virtual_Fine_Motor_Rehabilitation_system_for_Chronic_Acquired_Brain_Injuryaccessed Dec 28 2018.
(дата звернення 25.10.2018).
9. Kennelly SP, Kennelly B, Drumm T, Coughlan [et al.] Characteristics and outcomes of older persons
attending the emergency department: a retrospective cohort study International Journal Of Medicine. 2014;
107, 12: 977-987.
Опубліковано
2020-01-01
Номер
Розділ
Articles