КОРЕКЦІЙНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ТРЕНДИ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ

Автор(и)

  • Ігор Випасняк Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  • Ірина Іванишин Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

DOI:

https://doi.org/10.15330/fcult.34.130-138

Ключові слова:

особи зрілого віку, функціональні порушення опорно-рухового апарату, тілобудова, профілактика, корекція, фізичне виховання

Анотація

Мета дослідження: на підставі теоретичного аналізу і власних експериментальних досліджень науково обґрунтувати, розробити теоретико-методичні засади концепції корекційно-профілактичних технологій у фізичному вихованні осіб з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату для підвищення його здоров’яформуючої спрямованості. Для вирішення поставлених завдань було використано такі методи дослідження: теоретичні (аналіз спеціальної науково-методичної літератури, документальних матеріалів), соціологічні (інтерв’ю й опитування), емпіричні (педагогічне спостереження, педагогічне тестування фізичних якостей різних груп м’язів), біомедичні (метод В. Бунака в модифікації Е. Мартиросова, розрахунок індексу Піньє для визначення типу тілобудови, метод фотографії й аналізу статури з використанням програми “Torso”, експрес-метод візуального скринінгу біогеометричного
профілю), методи математичної статистики. Результати. У процесі досліджень розроблено концепцію профілактики і корекції функціональних порушень опорно-рухового апарату осіб зрілого віку в процесі фізичного виховання, відмінними особливостями якої є побудова методології управління з урахуванням індивідуальних особливостей стану біогеометричного профілю їх постави, що включає теоретичну і практичну складові. Практична складова включала корекційно-профілактичні технології. Висновки. Нами розроблено профілактично-корекційні технології для осіб з функціональними порушеннями ОРА. Мета технологій – впровадження корекційно-профілактичних заходів оздоровчого спрямування, що мають за мету корекцію функціональних порушень ОРА, фізичного стану осіб зрілого віку під дією фізичного навантаження, враховуючи рівень їх біогеометричного профілю постави.
Ключові слова: особи зрілого віку, функціональні порушення опорно-рухового апарату, тілобудова,
профілактика, корекція, фізичне виховання.

Посилання

1. Альошина А. І. Профілактика й корекція порушень опорно-рухового апарату в дошкільнят, школярів та студентської молоді у процесі фізичного виховання. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. 368 с.
2. Винтоняк О. В., Лопацкий С. В. Нарушения oсанки студентoв в процессе физического воспитания на сoвременнoм этапе, как научная проблема. Revistăteoretico-tiinţifică “Stiinţa culturi i fizice”. Кишинев, 2016; 25/1:84–89.
3. Випасняк Ігор, Лопацький Сергій, Лісовський Богдан. Корекція порушень постави студентів у процесі фізичного виховання з урахуванням стану біогеометричного профілю. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт”: зб. наукових праць. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2016; 78К: 50–54.
4. Кашуба В., Футорный С., Хабинец Т., Лопацкий С. К вопросу повышения эффективности физического воспитания занимающихся физическими упражнениями с использованием технологических инноваций. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. Луцьк : Східноєвроп.
нац. ун-т ім. Лесі Українки. 2017; 27: 46–53.
5. Лопацький С. В., Випасняк І. П., Вінтоняк О. В. Аналіз корекційно-профілактичних технологій використовуваних у процесі фізичного виховання студентів з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату. Вісник Прикарпатського університету. Серія : Фізична культура. 2016; 23: 3–11.
6. Kashuba, V., Golovanova, N. Increase in efficiency of professionally applied physical training of pupils of 16–17 years old based on application of informational and methodicals sytems. Physical education of students. 2018; 22(2):57–62.
7. Ivanchykova, S., Saienko, V., Goncharova, N., Tolchieva, H., &Poluliashchenko, I. Comparative analysis of changes in the body composition of female students under the influence of the various kinds of fitness training load. Journal of Physical Education and Sport. 2018; 18(2): 961–65.
8. Kashuba, V., Futornyі, S., Andrieieva, O., Goncharova, N., Carp, I., Bondar, O. &Nosova, N. Optimization of the processes of adaptation to the conditions of study at school as a component of health forming activities of primary school-age children. Journal of Physical Education and Sport. 2018; 18(4): 2515–21. doi: 10.7752/jpes.2018.04377.
9. Kashuba, V., Khmelnitska, I. &Krupenya, S. Biomechanical analysis of skilled female gymnasts’ technique in ≪round-off, flic-flac≫ type on the vault table. Journal of Physical Education and Sport, 2012; 12(4): 431–35. doi: 10.7752/jpes.2012.04064.
10. Kashuba, V., Kolos, M., Rudnytskyi, O., Yaremenko, V., Shandrygos, V., Dudko, M. & Andrieieva, O. Modern approaches to improving body constitution of female students within physical education classes. Journal of Physical Education and Sport. 2017; 17(4): 2472–76. doi: 10.7752/jpes.2017.04277.
11. Kashuba, V., Usychenko, V. &Bibik, R. The modern approaches to correction of postural abnormalitiesthrough health-enhancing fitness in women of early adulthood. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia, 2016a; 3: 64–71.
12. Yarmak, O., Galan, Y., Hakman, A., Dotsyuk, L., Blagii, O. &Teslitskyi, Yu. The Use of ModernMeans of Health Improving Fitness during the Process of Physical Education of Student Youth. Journal ofPhysical Education and Sport. 2017a; 17 (3): 1935–40. doi:10.7752/jpes.2017.03189.
13. Shankovsky, A.,Vypasniak, I. On the Use of Information Technologies in the Process of Physical Education of Student Youth. Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(6): 902–17. http://www.ojs. ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/5077.
14. Vypasniak, I., Shankovsky, A. To the issue of increasing the efficiency of the process of physical education of student youth. Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(11): 340–51. http://www.ojs. ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/5230.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-05

Номер

Розділ

Articles