СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК КІБЕРСПОРТУ ЯК ВИДУ СПОРТУ

Ключові слова: кіберспорт, спорт, змагання

Анотація

У теперішній час розвитку цифрових та інформаційних технологій ігрова індустрія у всьому світі стала розвиватися швидкими темпами. Завдяки інтернет технологіям комп’ютерні ігри стали доступні для використання багатьма користувачами з різних країн світу. Цікавий інтерфейс програм, можливість тренуватися онлайн, зручність та швидкодія, постійна підтримка з-боку розробників програмного забезпечення та інвесторів в різних дисциплінах кіберспорту об’єднала навколо себе цілу спільноту людей з різних країн. Популярність і прибутковість ігрового процесу призвели до масової тренувальної та змагальної діяльності з різних дисциплін.
Кіберспорт стає масовим рухом по всьому світі, що об’єднує багато мільйонів людей різної національності, віку і громадянства, і очевидно, що з кожним роком його ряди будуть тільки мно-житися.

Посилання

1. Вишневецька В. Сучасні тенденції розвитку кіберспорту в Україні: Матеріали ІІ Всеукраїнської електронної конференції з міжнародною участю “Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії”. 2019: 271-273.
2. Імас Є.В. Кіберспорт: монографія. Є.В. Імас, О.В. Борисова, О.А. Шинкарук, С.М. Футорний та інші. Київ : Видавництво “Олімпійська література”, 2021. 601 с.
3. Курбанова А. Як сформувався кіберспорт в Україні – короткий екскурс. Електронне видання “Nachasi”. 2018. URL: https://nachasi.com/2018/08/07/kibersport-v-ukrayini.
4. Українська Федерація Електронного Спорту. Про нас – Українська Федерація Електронного Спорту; [цитовано 21 берез. 2023]. URL: https://esports.ua/about.
5. Учасники проектів Вікімедіа. Вікіпедія. Кіберспорт – Вікіпедія; 21 січ. 2007 [цитовано 21 берез. 2023]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Кіберспорт.
6. Шинкарук О, Анохін Е, Юхно Ю. Характеристика кіберспорту як сучасного соціального явища в світі та його місце в системі спортивного руху. Молодь та олімпійський рух: Збірник тез доповідей XIIІ Міжнародної конференції молодих вчених 16 (2020): 114-5.
7. Шинкарук О, Анохін Е, Юхно Ю, Сергієнко К. Характерні ознаки змагальної діяльності в кібер-спорті. Матеріали III Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю “Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії”. Київ. 8 квітня 2020 р. ред. О.А. Шинкарук. НУФВСУ. 2020. С. 183-184.
8. Шинкарук О, Анохін Е. Характеристики кіберспорту як сучасного виду спорту: дефініція поняття “кіберспорт”. Мат. XIV Міжнародної конференції молодих вчених “Молодь та олімпійський рух”: зб. тез доповідей. 19 травня 2021 року. К., 2021. С. 49-50.
9. Hedlund D, Fried G, Smith R. Esports business management. Canada. Human Kinetics; 2020. 272 р.
10. Shynkaruk O, Shutova S, Serebriakov O, Nagorna V, Skorohod O. Competitive performance of elite athletes in modern ice hockey. Journal of Physical Education and Sport. Vol 20 (1), Art 76, 2020; 511-6. DOI:10.7752/jpes.2020.s1076.
11. William Collis. The Book of Esports: The Definitive Guide to Competitive Video Games. New York: RosettaBooks, 2020. 208 р.
Опубліковано
2024-01-16