МІСЦЕ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА У БОЙКОТІ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 1921 р. У ГАЛИЧИНІ

  • Олег Єгрешій ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, кафедра історії України і методики викладання історії,
Ключові слова: Греко-католицька церква, перепис населення 1921 р., польська влада, репресивна політика, Східна Галичина.

Анотація

У статті автор на основі широкої архівної джерельної бази з’ясовує місце греко-католицького духовенства у бойкоті перепису населення 1921 р. Автором визначено, що польські органи влади провели перепис населення аби показати визнання українцями приналежності галицьких земель до Польщі, а також продемонструвати перевагу польського населення в Галичині. З’ясовано, що близько половини українського населення Східної Галичини не взяло участі в переписі 1921 р. Українські політичні партії, громадські організації та Греко-католицька Церква бойкотували перепис. За активну громадянську позицію священиків піддавали репресіям: накладали штрафи, інтернували, арештовували. Польська адміністрація відстежувала діяльність випускників греко-католицьких духовних семінарій, які займали активну державницьку  позицію.

Ключові слова: Греко-католицька церква, перепис населення 1921 р., польська влада, репресивна політика, Східна Галичина.

Опубліковано
2018-12-28
Номер
Розділ
Статті