СТАН СФОРМОВАНОСТІ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Оксана Бойчук-Товста кандидат медичних наук, асистент кафедри стоматології Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету
Ключові слова: валеологічна компетентність, майбутні лікарі, культура здоров’я, здоровий спосіб життя

Анотація

У статті теоретично обґрунтовано суть поняття «валеологічна компетентність». Виявлено, що майбутні медики дуже добре обізнані із шляхами саморегуляції власного здоров’я та утвердження здорового способу життя, чітко усвідомлюють необхідність фізичного самовдосконалення та ведення здорового способу життя; розуміють потребу дотримуватись режиму роботи й відпочинку та їх вплив на працездатність людини. Доведено, що майбутні лікарі ознайомлені з основними факторами впливу навколишнього середовища на здоров’я людини. Однак, з-поміж майбутніх фахівців виявлено таких, котрі частково обізнані з проектуванням сукупності заходів з утвердження здорового способу життя в сім’ї та різних соціальних закладах, і їм не вистачає знань щодо прогнозування стану індивідуального та суспільного здоров’я.

Ми впевнились, що домінуючими для майбутніх лікарів є змістовне життя, повноцінне харчування, заняття спортом та саморозвиток і самовдосконалення. Пріоритетними для більшої частини опитаних залишаються здоров’я, сім’я, кар’єра, кохання і освіта. Надзвичайно важливим молодь вважає збереження здоров’я і чітко усвідомлює, що цьому, беззаперечно, сприятиме її спосіб життя. Майбутні лікарі проявили зацікавленість до формування вмінь щодо використання прийомів контролю за власним здоров’ям та методики прогнозування здоров’я, тривалості життя, що сприятиме підвищенню рівня здоров’я, корекції власного способу життя та життєвих цінностей майбутніх пацієнтів. Респонденти вважають, що для пропаганди валеологічної освіти доцільно використовувати лекції, тренінги, індивідуальні бесіди з пацієнтами, що стануть ефективним засобом для формування валеологічної обізнаності, а також науково-практичні конференції та круглі столи.

Опубліковано
2019-12-27
Розділ
Наукові статті