ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Автор(и)

  • Раїса ЗАГНИБІДА кандидат педагогічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи факультету туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
  • Лілія ЛОЯК кандидат економічних наук, доцент кафедри готельно- ресторанної та курортної справи факультету туризму ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Ключові слова:

спеціаліст готельно-ресторанної справи, комунікативна культура, критерії сформованості комунікативної культури

Анотація

У статті охарактеризовано вимоги, які висуває нинішнє суспільство до професійної діяльності майбутніх спеціалістів готельно-ресторанної справи, серед яких першорядне місце належить умінням активного слухання, позитивного впливу на клієнта, конструктивної взаємодії з клієнтами та співробітниками, а звідси – комунікативної культури; проаналізовано формування комунікативної культури майбутніх спеціалістів готельно-ресторанної справи; визначено критерії комунікативної культури майбутніх спеціалістів готельно-ресторанної справи  (когнітивний, емоційно-регулятивний, діяльнісно-практичний); охарактеризовано показники сформованості комунікативної культури. Доведено необхідність підвищення уваги професорсько-викладацького колективу до проблем формування комунікативної культури майбутніх спеціалістів готельно-ресторанної справи в умовах закладу вищої освіти.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-09

Номер

Розділ

Наукові статті