ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Любов ПРОКОПІВ кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика, доцент ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна https://orcid.org/0000-0001-8661-510X
  • Оксана СИДОРУК викладач української мови та літератури, завідувач відділення дошкільної освіти, Івано-Франківський фаховий коледж ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна https://orcid.org/0000-0002-7173-5798
Ключові слова: інновації, комунікація, соціокультурна компетентність, онлайн-середовище, веб технології, студентське середовище

Анотація

Cтаття присвячена дослідженню питання впровадження інноваційних технологій навчання у практику роботи ЗВО задля ефективної комунікації студентів. Автором виділено найбільш поширені технології інноваційного навчання та засвоєння мовної компетентності студентів. У роботі  використано теоретичні методи, методи педагогічної реконструкції, репрезентативне онлайн-опитування на основі системи LimeSurvey.

Опубліковано
2020-04-01
Розділ
Наукові статті