ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПСИХОФІЗИЧНИЙ СТАН

  • Марія РЕДЬКІНА старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна https://orcid.org/0000-0001-8482-2594
Ключові слова: психофізичний стан, рухова активність, студенти, фізичне виховання, здоров’я

Анотація

У зв´язку з постійним розвитком інформаційно-комунікаційних технологій сучасна молодь веде малорухливий спосіб життя, що призводить до зниження рівня рухової активності у студентів закладів вищої освіти, і як наслідок, спостерігається високий рівень захворюваності.

Ураховуючи стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, нами розроблено методику визначення індивідуальної рухової активності з використанням інфокомунікаційних технологій.

У статті охарактеризовано психофізичний стан студентів контрольної та експериментальної груп після впровадження запропонованої методики в освітній процес з фізичного виховання.

Опубліковано
2020-02-27
Розділ
Наукові статті