ПОГЛЯДИ ВИКЛАДАЧА НА ДОСТАТНІСТЬ ЗМІСТУ КУРСУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Ігор РОМАНИШИН кандидат педагогічних наук, доцент, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна https://orcid.org/0000-0002-1177-7574

DOI:

https://doi.org/10.15330/obrii.50.1.102-110

Ключові слова:

зміст навчальної програми з методики навчання англійської мови, підходи/методи навчання англійської мови, підготовка майбутнього вчителя нового покоління, рефлексія, зворотній зв’язок

Анотація

У статті автор описує процедури та результати впровадження педагогічної технології – розробки та викладання тригодинного практичного заняття «Вступ до комунікативного навчання мови та історії методу» для студентів другого курсу-майбутніх учителів англійської мови в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, спрямованого на покращення розуміння студентами базових концептів методики навчання англійської мови та підготовку до опанування нового змісту курсу методики у весняному семестрі 2019/2020 навчального року. Дослідження ґрунтується на матеріалах експериментальної Типової програми «Методика навчання англійської мови. Освітній ступінь бакалавра» у рамках реалізації спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України «Шкільний вчитель нового покоління». Автор застосував дослідницькі методи порівняння, узагальнення, синтезу, індукції та дедукції, а також провів дослідження діяльності студентів в аудиторії, використовуючи такі інструменти для якісного та кількісного збору даних, як спостереження викладача, опитування студентів і контрольні списки самооцінки студентів. Аналіз отриманих результатів показав, що запропонована педагогічна технологія (навчальні матеріали, активності, методи/прийоми навчання, взаємодія суб’єктів освітнього процесу тощо) допомогла педагогу-викладачу та студентам досягти цілей експериментального дослідження. Результати дослідження можуть бути корисними для широкого кола осіб, які здійснюють підготовку майбутніх учителів англійської мови в Україні та за її межами.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-27

Номер

Розділ

Наукові статті