ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ З УРАХУВАННЯМ ВЗАЄМОДІЇ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ

  • Галина РОЗЛУЦЬКА доктор педагогічних наук, професор, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна https://orcid.org/0000-0001-9062-5466
  • Мар’яна СОКОЛ доктор педагогічних наук, доцент, професор, кафедра романо-германської філології, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, Україна https://orcid.org/0000-0003-3876-026X
Ключові слова: початкова освіта, освітнє середовище, взаємодія, соціальні інститути

Анотація

Стаття присвячена проблемі організації освітнього середовища в системі початкової освіти із залученням різних соціальних інститутів, виявленню можливостей використання потенціалу різних соціальних інститутів для покращення якості освіти. Організаційними характеристиками освітнього середовища початкової освіти є невизначеність, інтегративність, децентрованість, культуровідповідність, креативність. На основі вивчення та аналізу  праць українських науковців констатовано, що освітнє середовище визначає соціокультурний розвиток особистості, рівень вихованості та освіченість. Зазначено, що традиційною для сучасної української початкової школи є взаємодія із сім’єю та церквою.

Опубліковано
2020-03-16
Розділ
Наукові статті