МОНІТОРИНГ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

  • Любов ГОНЧАР кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна https://orcid.org/0000-0003-4014-2372
Ключові слова: культура професійної діяльності, студенти, майбутні менеджери, цінності професійного життя, професійна спрямованість

Анотація

У статті подано визначення поняття «культура професійної діяльності майбутнього менеджера». Для з’ясування рівня сформованості культури професійної діяльності здійснено моніторинг сформованості цього інтегрального утворення у майбутніх менеджерів. Виділено показники культури професійної діяльності. Висвітлено ефективність та важливість використання зазначених показників у процесі формування професійної культури майбутніх менеджерів.

Опубліковано
2020-03-03
Розділ
Наукові статті