ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

  • Юліана ЛАВРИШ кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови технічного спрямування № 2, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0001-7713-120X
Ключові слова: індивідуалізація, іноземна мова, цифрові технології, автономне навчання, дидактичні засади

Анотація

Стаття висвітлює низку концептуальних ідей, що розкривають сутність педагогічних явищ, пов’язаних з  індивідуалізацією навчання іноземних мов засобами цифрових освітніх технологій. Авторка визначила складові дидактичної структури індивідуалізації навчання іноземних мов, підходи для реалізації навчання автономії; визначила  етапи навчання автономії та дидактичні умови для успішної реалізації індивідуалізації навчання іноземних мов. У дослідженні визначено, що саме дидактичний потенціал цифрових освітніх технологій  забезпечує успішну реалізацію концепції дослідження.

Опубліковано
2020-03-28
Розділ
Наукові статті