МОТИВАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  • Євген МАМЧУР кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Україна
Ключові слова: мотив, мотиваційна сфера особистості, майбутній учитель-словесник, професійна підготовка, формування професійно-ціннісних орієнтацій

Анотація

Стаття присвячена одній з важливих умов формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя, пов’язаної з мотиваційною сферою особистості. Проаналізовано різні погляди вчених щодо поняття «мотив», видів мотивів (пізнавальні, соціальні), їх вияву під час навчально-виховної діяльності. Доведено, що систематична позитивна мотивація визначає орієнтованість особистості на гуманізацію та гуманітаризацію в суспільстві, пріоритет загальнолюдських цінностей, їх безпосередній вплив на рівень професійної підготовки.

Опубліковано
2020-01-28
Розділ
Наукові статті