ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

  • Оксана ЦЮНЯК кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра педагогіки початкової освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна https://orcid.org/0000-0002-4573-1865
Ключові слова: професійна підготовка, майбутні магістри початкової освіти, інноваційна діяльність, професійна готовність до інноваційної діяльності, заклад вищої освіти

Анотація

Стаття присвячена проблемі професійної підготовки майбутніх педагогів у закладах вищої освіти. Зокрема, розкрито сутність поняття професійна підготовка майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності. На основі аналізу різноманітних трактувань сутності професійної підготовки запропоновано власне формулювання означеної дефініції. Автор зазначає, що «професійна підготовка майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності» − це система організаційно-педагогічних умов, відповідного освітнього середовища закладу вищої освіти та наявності навчально-методичного забезпечення, спрямованих на формування професійної готовності магістрантів до інноваційної діяльності.

Опубліковано
2020-03-22
Розділ
Наукові статті