ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  • Вадим ЛУНЯЧЕК доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності, Українська інженерно-педагогічна академія, Україна https://orcid.org/0000-0002-4412-7068
  • Ліна ІГНАТЕНКО старший викладач, кафедра іноземних мов, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління, Україна https://orcid.org/0000-0002-1628-1244
Ключові слова: викладач вищої школи, зарубіжний досвід, науково-педагогічний працівник, підвищення кваліфікації, професійний розвиток, університет

Анотація

У роботі на засадах компаративістського підходу розглянуто процеси підвищення кваліфікації викладачів зарубіжних університетів в умовах глобалізаційних викликів. Акцент зроблено на тому, що такі процеси поставили на порядок дений питання поліпшення якості надання освітніх послуг для професійного розвитку науково-педагогічних працівників. Автором на основі аналізу інформації з електронних джерел, зокрема ВЕБ-сайтів провідних університетів світу зроблені висновки щодо подальшої модернізації системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в Україні.

Опубліковано
2020-04-04
Розділ
Наукові статті