ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ У ЗМІСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ В АВСТРІЙСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ НАПРИКІНЦІ XIX–НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ

  • Зіновія НАГАЧЕВСЬКА доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» https://orcid.org/0000-0002-7085-1412
Ключові слова: Східна Галичина, Державна рада, парламент, палата послів, посли-українці, вища освіта, Львівський університет, студенти, сецесія, зміст, методи, форми освітньої діяльності

Анотація

У статті розкрито причини увиразнення питання про вищу освіту української молоді та особливості і способи його актуалізації на регіональному (Східна Галичина) і державному (австрійському) рівнях укінці ХІХ – на початку ХХ століть. Проаналізовано погляди українських педагогів, культурно-освітніх і громадсько-політичних діячів, обраних у 1880-1900 рр. до австрійської Державної ради, на шляхи розв’язання проблеми високошкільних студій у Східній Галичині. Акцентовано на змісті, методах і формах діяльності українських парламентарів і визначних репрезентантів національного громадсько-культурного поступу краю в царині відстоювання ідеї рідномовного університету.

Опубліковано
2021-04-19
Розділ
Наукові статті