СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ» У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

  • Віта ОВДІЙЧУК аспірантка кафедри початкової та дошкільної освіти, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука https://orcid.org/0000-0002-3818-1383
Ключові слова: мислення, критичність мислення, критичне мислення, майбутні вчителі інформатики, розвиток критичного мислення, заклад вищої освіти

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність проблеми розвитку критичного мислення у майбутніх учителів інформатики у процесі фахової підготовки. На основі теоретичного аналізу розкрито сутність поняття критичного мислення у психолого-педагогічному дискурсі. З’ясовано ознаки, основні компоненти критичного мислення; визначено низку вмінь і навичок, які входять до його складу. Доведено, що завдяки критичному мисленню майбутні вчителі зможуть досягти успіху у професійній кар’єрі, усебічно і гармонійно розвиватися, навчатися протягом життя.

Опубліковано
2021-05-17
Розділ
Наукові статті