МОДЕЛІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ: ЦІЛІ, ВПРОВАДЖЕННЯ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОЦІНКА

  • Данаі КОККАЛІ аспірантка кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка http://orcid.org/0000-0003-1478-3088
Ключові слова: моделі інклюзивної освіти, роль вчителя, особливі потреби, змішана освіта

Анотація

Метою цієї статті є окреслення моделей інклюзивної освіти. Крім того, у статті висвітлено цілі, впровадження, методологію та оцінку моделей інклюзивної освіти. Актуальність розглянутої проблеми полягає в тому, що явище інклюзії є вираженням права кожної дитини на рівність в освіті, залишається важливим моральним та політичним питанням, яке потребує подальшого вирішення. Особливістю інклюзивної освіти є готовність вчителів приймати учнів з особливими освітніми потребами. Їхнє ставлення та знання щодо інклюзивної освіти є важливими, оскільки вони є показниками такої готовності. Результати дослідження показують, що роль вчителів у програмах інклюзивної освіти та змішаної освіти є дуже важливою та значущою, оскільки вчитель є важелем мобілізації таких моделей інклюзивної освіти. Реалізація програм спільної освіти для дітей з особливими освітніми потребами або без них підвищує якість освіти, оскільки вони забезпечують змішану освіту, взаємодію дітей зі спеціальними освітніми потребами та без них, сприяючи зацікавленості всіх учнів у взаємному прийнятті та вдосконаленні міжособистісних стосунків.

Опубліковано
2021-05-05
Розділ
Наукові статті