МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МОВИ НА ОСНОВІ ТЕКСТУ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ

  • Марія ОЛІЯР доктор педагогічних наук, профессор, завідувач кафедри педагогіки початкової освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0002-1592-1780
Ключові слова: методика навчання мови, текст, Національний корпус української мови, інформаційна технологія, корпусна технологія

Анотація

Статтю присвячено проблемі вдосконалення методики навчання мови на основі тексту в умовах сучасного інформаційного суспільства. Подано характеристику тексту як середовища розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь учнів. Зазначено, що розвиток мовлення учнів здійснюється на застарілому мовному матеріалі. Висвітлено особливості та трудноші сприйняття і засвоєння змісту навчального тексту сучасними школярами в процесі використання сучасних інформаційних технологій. Розкрито роль корпусної  технології в методиці навчання мови.

Опубліковано
2021-04-03
Розділ
Наукові статті