ВПЛИВ ЗАСОБІВ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА РОЗВИТОК ЕМОЦІОНАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ

  • Олена АНДРЕЄВА аспірант кафедри педагогіки, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля https://orcid.org/0000-0003-3622-886X
Ключові слова: емоційний інтелект, людські цінності, духовно розвинена людина, художня література, виховання та формування цінностей

Анотація

. Стаття розкриває теорії моделювання та синтонії, а також те, як літературні твори відіграють важливу роль у формуванні та розвитку емоційного інтелекту (ЕІ) у студентів. Формування та розвиток емоційного інтелекту та загальнолюдських і духовних цінностей завжди було одним з найважливіших завдань виховання. На сьогоднішній день проблема деградації моралі людей, насильства, споживчої культури та необхідність виховання молодих людей для розвитку їхньої гуманності та духовності є як ніколи актуальними разом із важливістю гуманітарної освіти.

Опубліковано
2021-04-28
Розділ
Наукові статті