УПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ПРАВОПИСУ У СФЕРУ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ

  • Валентина ҐРЕЩУК кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та германського мовознавства, директор Навчально-наукового інституту українознавства, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0001-5702-6824
  • Наталія ДРАНІЦИНА провідний фахівець Навчально-наукового інституту українознавства, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: український правопис, правописні інновації, українська літературна мова, мовна норма, кодифікація, професійна підготовка, освітній процес, заклади вищої освіти, сфера культури

Анотація

У статті охарактеризовано особливості становлення та кодифікації нової редакції Українського правопису. З’ясовано, що мовні інновації невідкладно призводять до змін в освітній та культурній галузях, спричинюючи пошук нових ідей, прийомів, методів для формування правописної компетенції здобувачів вищої освіти.

Опубліковано
2021-04-02
Розділ
Наукові статті