ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТУРИЗМОЛОГІВ

  • Тетяна ДУДКА професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти Національного авіаційного університету https://orcid.org/0000-0003-4216-1083
Ключові слова: крос-культурна компетентність, туризмолог, педагогічний університет, міжкультурні контакти

Анотація

У матеріалах статті окреслено значущість формування крос-культурної компетентності студентської молоді, що актуалізує необхідність розробки дієвих педагогічних моделей для практичної реалізації окресленого завдання.

Унаочнено класичні моделі формування крос-культурної компетентності у наявних іноземних розвідках ХХ-ХХІ століть. Структуровано дефінітивно-факторну «експозицію» досліджуваного феномена. На основі залучення методу компаративного аналізу окреслено поетапність формування досліджуваної компетентності.

У процесі дослідницького пошуку було залучено відповідний методологічний інструментарій – історико-компаративний, конструктивно-генетичний та історико-структурний методи.

Опубліковано
2021-03-21
Розділ
Наукові статті