РОЛЬ МОДЕЛЮВАННЯ В УДОСКОНАЛЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Віра КОВАЛЬЧУК кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» https://orcid.org/0000-0002-1292-6500
Ключові слова: моделювання, професійна майстерність, освітній процес, творча діяльність, освітній простір

Анотація

У статті розглянуто наукові погляди на визначення поняття «моделювання», «професійна майстерність». Проаналізовано основні підходи до розуміння суті моделювання в сучасній науковій літературі. Науковець зазначає, що моделювання нерозривно пов'язане з проєктною, мотиваційною і діяльнісною сферами особистості; простежує взаємозв’язок між поняттями «моделювання» і «проєктування»; робить висновок про важливість мотивації студентів до застосування педагогічного моделювання в освітньому процесі, ефективність і результативність діяльності за умови наявності сильних і яскравих мотивів, які спонукатимуть до дії.

Доведено, що моделювання є важливим компонентом у складі професійної майстерності будь-якого фахівця. Педагогічна майстерність конкретизується автором як складне особистісне утворення, що охоплює сферу моральних цінностей, емоцій, інтелекту. Підкреслено, що педагогічна майстерність може бути сформованою завдяки особливим умовам, основними з яких є мотивація до творчої діяльності. Розглянуто професійну підготовку викладача закладу вищої освіти до використання моделювання в освітньому процесі.

Опубліковано
2021-05-25
Розділ
Наукові статті