ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МУЗЕЙНО-ГАЛЕРЕЙНОЮ СПРАВОЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МИТЦІВ

  • Петро КУЗЕНКО кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації, Навчально-науковий Інститут мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» https://orcid.org/0000-0003-4384-7650
Ключові слова: музей, галерея, виставкова діяльність, художник, куратор виставки, арт-менеджер

Анотація

У статті розглянуто основні аспекти музейно-галерейної справи та виставкової діяльності як важливої складової професійної підготовки майбутніх митців. Акцентується, що завдяки вивченню дисципліни «Музейно-галерейна справа та виставкова діяльність» студенти спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  ознайомлюються з історією музейної справи в Україні та світовому контексті; змістом та основними напрямами музейної роботи; історією галерейної справи в контексті розвитку художнього ринку; структурою та напрямами діяльності сучасних художніх галерей; методикою організації виставок, арт-менеджментом та кураторством виставок. Доведено, що у результаті цього  реалізуються важливі завдання освітньої програми, які забезпечують професійну підготовку творчих і обізнаних у артменеджменті, конкурентоспроможних на сучасному ринку праці  митців.

Опубліковано
2021-02-15
Розділ
Наукові статті