ПОШУК НОВИХ ЕФЕКТИВНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: студент, викладач, заклад вищої освіти, юристи, дистанційне навчання, інноваційні технології, методи і форми дистанційного навчання

Анотація

Автором обґрунтовано створення інноваційного освітнього середовища з допомогою дистанційної системи навчання, що неможливе без внесення якісно нового змісту у вищу професійну освіту правника, підвищення рівня науково-методичного забезпечення освітнього процесу, упровадження інноваційних технологій і методик викладання, оволодіння студентами сучасними засобами інтерактивного навчання. У статті наголошується, що актуальним науково-методичним завданням у закладах вищої освіти, які готують правників, має стати пошук нових ефективних форм і методів вищої правової освіти: від розроблення і введення в навчальні плани нових перспективних дисциплін до впровадження інноваційних методик і форм викладання з допомогою дистанційного навчання. Тому і здійснено спробу проаналізувати нові ефективні форми і методи дистанційної правової освіти майбутніх юристів. На основі аналізу наукової та науково-методичної літератури з питань професійної діяльності викладачів доведено, що в умовах використання технологій дистанційного навчання змінюється не структура їх діяльності, а засоби здійснення, функціональна спрямованість та характер взаємодії викладачів і студентів. Разом з тим змінюється і зміст діяльності викладача, який в умовах реалізації дистанційної освіти юристів має бути направлений не на пасивне донесення інформації до них, а на проєктування процесу управління їх діяльності з опанування навчальної інформації в межах дистанційного курсу з правознавства.

Біографія автора

МИРОСЛАВ КРИШТАНОВИЧ

доктор наук з державного управління, професор, професор, кафедра педагогіки та інноваційної освіти, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет "Львівська політехніка"

Опубліковано
2022-04-06
Розділ
Наукові статті