КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО CАМОРОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА

Ключові слова: культура, культурологічний підхід, саморозвиток, післядипломна педагогічна освіта, учитель-філолог

Анотація

У статті проаналізовано погляди провідних європейських та українських науковців на роль культури у формуванні саморозвитку особистості. Акцентується увага на необхідності розглядати освітній процес у контексті культурного розвитку й орієнтуватися на вільне виявлення людиною своєї індивідуальності для саморозвитку та самовизначення. Обґрунтовано застосування діалогічного та творчого сенсів культури, систематизовано етапи самовиховання за І. Зязюном. Подано авторську систему впровадження культурологічного підходу в післядипломній педагогічній освіті.

Біографія автора

ІРИНА ШИНГОФ

старша викладачка, кафедра суспільно-гуманітарної освіти, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Опубліковано
2022-04-06
Розділ
Наукові статті