ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ФРЕЙМУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЕДУКАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ

Ключові слова: концепція, педагогічна концепція, едукація, діджиталізації освіти, фрейм педагогічної концепції

Анотація

Підґрунтям для розробки фрейму педагогічної концепції за темою наукової розвідки стануть: вихідна емпірична база використання базових і ключових понять досліджуваного феномена; закони, постулати, принципи загальнофілософського значення, загальнонаукові та конкретно наукові методологічні підходи до дослідження; правила логічного висновку – закономірності досліджуваного явища; понятійно-категоріальний апарат дослідження; принципи, на основі яких будується авторська педагогічна концепція едукації майбутніх учителів в умовах діджиталізації освіти тощо.

Біографія автора

АЛЬОНА ПРОКОПЕНКО

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри інформатики, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Опубліковано
2022-10-20
Розділ
Наукові статті