ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПОБУДОВИ ОБ'ЄМНО-ПРОСТОРОВОЇ КОМПОЗИЦІЇ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ХОДІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПАРКОВИМИ СТРУКТУРАМИ

  • ВОЛОДИМИР ХАЛАЙЦАН
Ключові слова: об'ємно-просторова композиція, регулярний парк, ландшафтний парк, пленерна практика, композиційний задум, планувальні рішення

Анотація

У статті досліджено потенційні можливості задіяння паркових ансамблів Поділля в ролі об'єктів вивчення, баз пленерної практики, взірців проєктно-дизайнерської діяльності в ході опанування навичок побудови об'ємно-просторової композиції. Лаконічно описано структурні характеристики парків, визначено їх унікальність. З'ясовано, що в паркових структурах Поділля традиційно міститься атрибутика, притаманна паркам епохи романтизму, гармонійно поєднана з особливостями рельєфу в місцевих геокліматичних умовах. Унікальність полягає в підходах до планувальної діяльності у формуванні композиції парку. Ознайомлення із зазначеними композиційними побудовами сприятиме професійному зростанню майбутніх фахівців у галузі мистецтва.

Біографія автора

ВОЛОДИМИР ХАЛАЙЦАН

кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та технологій, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Опубліковано
2022-10-21
Розділ
Наукові статті