СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ПСИХОЛОГІЇ

Ключові слова: компетентність, комунікативна компетентність, фахівці з психології, психологічна допомога

Анотація

У статті автором проаналізовано науково-педагогічну, методичну та спеціальну літературу, нормативноправові документи з метою виявлення сучасних проблем розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців з психології, а саме: відсутність чітких визначень понять; недосконале методичне забезпечення розвитку комунікативної компетентності у вищій освіті; невідповідність затребуваності майбутніх фахівців з психології на сучасному ринку праці; цілеспрямований процес розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців з психології у ЗВО.

Біографія автора

АНГЕЛІНА ШКУРКО, Українська інженерно-педагогічна академія, Україна

аспірант кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти, асистент кафедри практичної психології, Українська інженерно-педагогічна академія, Україна


Опубліковано
2023-03-17
Розділ
Наукові статті