ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • ОЛЕКСАНДРА ХАЛЛО

DOI:

https://doi.org/10.15330/obrii.56.1.123-126

Ключові слова:

майбутні лікарі, міжкультурна взаємодія, професійна діяльність, підготовка, професійна підготовка

Анотація

Стаття присвячена визначенню поняття «міжкультурне середовище майбутніх лікарів» й окресленню шляхів формування означеного конструкту в освітньому процесі закладів вищої медичної освіти. Зазначено, що проблема формування готовності майбутніх лікарів до міжкультурної взаємодії у професійній діяльності не була предметом окремого дослідження та потребує практичної розробленості. Методами дослідження є аналіз наукової літератури, анкетування студентів з метою виявлення їхнього ставлення до міжкультурного середовища, у якому вони навчаються.

Розглянуто підходи науковців до визначення сутності понять «підготовка», «професійна підготовка», «фахова підготовка». Зазначено, що професійна підготовка є визначеною логічно структурованою єдністю організаційних і психолого-педагогічних заходів, які забезпечують формування у студентів професійних знань, умінь і навичок, особистісних і професійних компетентностей, що в сукупності утворюють їх особистісно професійну готовність. Визначено, що міжкультурне середовище майбутніх лікарів є процесом розкриття професійного й особистісного потенціалу завдяки засвоєнню вітчизняними й іноземними студентами досвіду співпраці та партнерства в медичній сфері, обмін інформацією, передовими ідеями та технологіями. Установлено, що важливим аспектом професійної діяльності майбутніх лікарів є їх готовність до ефективної взаємодії з представниками інших культур у подальшій професійній діяльності, формування в них здатності до обміну професійним досвідом у галузі медицини з вітчизняними та зарубіжними партнерами. Доведено, що професійна підготовка майбутніх лікарів зумовлює необхідність формування міжкультурної комунікації під час навчання в закладах вищої медичної освіти.  

Біографія автора

ОЛЕКСАНДРА ХАЛЛО

кандидат медичних наук, доцент кафедри гістології, цитології та ембріології, Івано-Франківський національний медичний університету

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

Наукові статті