Бельгійська французькомовна література крізь літературний процес в Україні

французькою

  • Ярема Кравець Кафедра світової літератури, Львівський національний університет імені Івана Франка (УКРАЇНА)
Ключові слова: історико-літературознавчий метод, прижиттєве прочитання, бельгійська французькомовна література, європейськість українського літературного процесу

Анотація

Мета. У статті розглядаються окремі важливіші факти входження бельгійської французькомовної літератури у письменницький процес в Україні, початки якого датуються ще з 70-80-х рр. ХІХ ст. Метою статті є окреслення непересічних фактів пізнання видатнішими українськими письменниками кінця ХІХ- початку ХХ століття класиків бельгійської французькомовної літератури - Е.Вергарна і М.Метерлінка.

Дослідницька методика. У статті використовується системний підхід із застосуванням історико-літературознавчого та генетичного методів. На основі історико-літературознавчого методу було визначено історію входження згаданих бельгійських письменників в український літературознавчий процес; генетичний метод дозволив виокремити те найсуттєвіше у творчості обраних українських письменників, що спонукало їх до прочитання окремих зразків написаного Е.Вергарном та М.Метерлінком.

Результати. У дослідженні подано історію ознайомлення Ів.Франка із поезією Е.Вергарна через посередництво львівських доповідей Міріама; історію прижиттєвих перекладів з Е.Вергарна, здійснених В.Щуратом та О.Луцьким; високу оцінку творчості бельгійського поета, яку висловила Леся Українка. Окремо говориться про входження поезії та драматургії Моріса Метерлінка в українську літературу завдяки перекладам П.Грабовського, Лесі Українки та Наталі Кобринської.

Наукова новизна. Стаття є однією із важливих сторінок історії українсько-бельгійських літературних взаємин. Вперше подано панораму зацікавлення поезією Е.Вергарна ще в роки життя бельгійського поета, що є переконливим свідченням європейськості українського літературного процесу.

Практичне значення. Стаття може стати підґрунтям для глибшого прочитання згаданими українськими письменниками двох класиків бельгійської французькомовної літератури в теоретичному і перекладознавчому аспектах.

Опубліковано
2018-06-01
Номер
Розділ
Порівняльне літературознавство