Генераційний роман у новітіній німецькомовній літературі

українською мовою

  • Ольга Гречешнюк Аспірант, Кафедри світової літератури, Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: генераційний роман, сім’я, покоління, пам'ять, ідентичність, національна історія

Анотація

Мета. Стаття присвячена дослідженню генераційного роману як одного із жанрових різновидів роману, його становлення та розвиток. Метою даної статті є розглянути основні праці науковців про генераційний роман та виявити найважливіші його ознаки.

Дослідницька методика. В основу дослідження лягли порівняльно-історичний і структурно-типологічний методи, які допомогли виявити специфіку генераційного роману та розкрити закономірності формування даного жанру.

Результати. Дослідження окреслює базові тенденції розвитку генераційного роману як жанрового різновиду та його відмінність від сімейного роману. На основі досліджень виявлено, що сучасний генераційний роман – це роман, в якому йдеться принаймні про три покоління однієї сім'ї та їхні стосунки один з одним, що зближує цей жанровий різновид із сімейним романом. Обидва жанрові різновиди відтворюють приватне життя людей. Проте сімейний роман, це такий, в якому йдеться про становлення, формування якогось роду, про важливість родинних цінностей тощо. У центрі ж генераційного роману знаходиться історія кількох поколінь, як невід’ємна частинка Великої історії, і яка здатна відновити її хід. Тут надається слово кожному поколінню, яке по-своєму тлумачить ті чи інші історичні події, а тому ключовими будуть слугувати поняття «генерація», «покоління», а також «пам’ять», «історія».

Наукова новизна. Незважаючи на актуальність питання сутності генераційного роману, його проблематики та уже існуючі наукові праці, дана тема ще не досліджена в україномовному просторі. А тому становить актуальний дослідницький матеріал.

Практичне значення. Стаття може бути використана для подальшого вивчення генераційного роману, а наукові результати дослідження можуть стати основою для написання курсових та дипломних робіт.

Опубліковано
2018-06-01
Номер
Розділ
Теорія літератури