Виявлення авторської свідомості у віршованому романі Л. Горлача «Мамай»

українською мовою

  • Ольга Федько Здобувач, Кафедра культурології та українознавства, Запорізький державний медичний університет
Ключові слова: роман у віршах, авторська свідомість, образ автора, наратор

Анотація

Мета. Стаття присвячена аналізу специфіки авторської присутності у літературних творах, зокрема жанрі роману у віршах. Метою цієї статті є визначити форми реалізації авторської свідомості у творі Л. Горлача «Мамай».

Дослідницька методика. Для виявлення впливу особистості письменника на створений ним у тексті образ митця було залучено біографічний метод, а визначення форм авторської присутності у літературному творі передбачає використання структурно-системного аналізу.

Результати. У статті аналізуються форми авторської свідомості у романі Л. Горлача «Мамай». Здійснено огляд літературознавчих досліджень, у яких подані дефініції «конкретний» / «абстрактний автор», «автор-людина» / «автор у тексті», «автор-оповідач», «ліричний герой», «всезнаючий автор», «імпліцитний автор», що відтворюють у тексті різні форми авторської свідомості. Простежено, як світоглядні переконання автора твору проектуються на сформований ним образ митця, а наділення останнього функцією наратора створює у читача враження безпосереднього діалогу з письменником. Відзначено синтезування різних форм нарації, а також гру з читацькою рецепцією, коли оповідача неможливо визначити, бо поєднується імпліцитний автор, «автор у тексті» та «голос» персонажа.

Наукова новизна. У статті вперше досліджено специфіку форм виявлення авторської свідомості у віршованому романі Л. Горлача «Мамай».

Практичне значення. Стаття може бути використана для подальшого вивчення творчості Л. Горлача, а також для дослідження форм авторської присутності у художніх творах.

Опубліковано
2018-06-01
Номер
Розділ
Українська література