Policies

Політика відкритого доступу

Журнал забезпечує негайний відкритий доступ до його змісту з метою поширення досліджень у вільному доступні для громадськості, чим підтримує глобальний обмін знаннями.

Плата за публікацію

Журнал не бере плату за публікацію матеріалів. Весь процес подання матеріалу, рецензування, редагування є безкоштовним для авторів.

Положення про конфіденційність

 

Головний редактор журналу «Журнал Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Біологія», а також члени редакційної колегії не мають права розкривати інформацію про представлені рукописи будь-кому іншому, за винятком автора, рецензентів, потенційних рецензентів, консультантів редакційної колегії, а також видавця.

Імена та адреси електронної пошти, введені на цьому сайті журналу будуть використовуватися виключно для заявлених цілей даного журналу та не будуть доступними для будь-якої іншої мети або будь-якої іншої дії.

Відомості, що містяться в представленій статті, не повинні використовуватися в будь-яких власних роботах головного редактора і членів редакційної колегії без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні зберігатися в секреті і не використовуватися для отримання особистої вигоди. Головному редактору слід відмовитися від своєї участі у рецензуванні в разі, якщо присутній конфлікт інтересів, що виникають із конкуренції, співробітництва чи інших відносин з будь-ким з авторів, компаній або установ, що мають відношення до статті. Головному редактору слід вимагати від усіх авторів журналу надавати відомості про відповідні конкуруючих інтересах і публікувати виправлення, якщо конфлікт інтересів був викритий після публікації. У разі необхідності, може виконуватися інша належна випадку дія, така як публікація спростування або вирази заклопотаності.

Рекламна політика

Науковий журнал "Журнал Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Біологія" приймає пропозиції щодо онлайн реклами.

Графік друку журналу

Журнал "Журнал Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Біологія" видається із періодичністю один номер на рік.