Peer Review Process

«Журнал Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Біологія» гарантує, що редактор, члени редколегії, рецензенти суворо дотримуються принципів наукових і видавничих етичних кодексів. Процес огляду проводиться у вигляді “double blind review” - рецензент не знає особи автора, і навпаки. Тобто прізвища рецензентів у розрізі конкретних статей, поданих на розгляд редколегії, не підлягають розголошенню. Перед тим, як рукописи будуть подані на рецензування, вся інформація, яка б давала змогу визначити авторство, видаляється.

Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки. 

У разі негативної рецензії, стаття може бути повернута автору на доопрацювання або відхилена. 

Якщо стаття не відповідає тематиці журналу та не оформлена згідно з вимогами журналу, автора повідомляють про причини відмови в прийнятті до друку статті. Якщо подана стаття є оригінальною, без підозри про плагіат, вона надсилається до відповідального редактора. Відповідальний редактор перевіряє якість статті відповідно до таких основних критеріїв: 

  • актуальність теми та науковий внесок автора;
  • необхідний стилістичний і мовний рівень;
  • цитати та список використаної літератури, правильність оформлення.

Редактор має право відхиляти статті, що не відповідають тематиці журналу та не відповідають наведеним вище критеріям. 

На основі позитивної рецензії редактора, стаття переходить до процесу експертної оцінки. У процесі експертної оцінки мінімум два незалежні рецензенти оцінюють якість поданої статті та вносять пропозицію щодо подальшої процедури. Процес рецензування статті займає до двох місяців (перша відповідь як правило не пізніше 20 днів після надходження статті у редакцію).